lördag 8 februari 2014

Doolittle pattern

[N.B. I have not test knit the written pattern yet. Please feel free to give feed-back in the comments section!

Update 2014-02-12.
Added the clarification that it is row 2–17 that is to be repeated in the lace edging. Thank you, Dawn!
Mönster på svenska längst ned.]

Update 2014-02-25:
Correction in row 10 and 17 in the written pattern. Thank you, Syracuse!
Yarn: Drops Alpaca, 100% Alpaca wool
Weight/length/skein: 50 g = apx. 167 m
Needle size: 6 mm
Hand Wash, max 30°C / Block heavily and dry flat.
Colour: 8903, black; 7238 green

(N.B. If you choose another yarn, then remember to use a needle size that is considerably bigger than recommended. The recommended needles for Drops Alpaca are  2,5 - 3,5 mm, I used 6 mm.)


Abbreviations used: K=knit, P=purl, SSK = slip slip knit, YO = yarn over, SM = stitch marker, SRT = short row turn, st = stitches, BO=bind off, CO=cast on

LACE EDGING

CO 5 stitches.
Row 1: P5
*Row 2: K1, P1, K1, YO, K2 (= 6 st)
Row 3: P6
Row 4: K1, P1, K1, YO, K1, YO, K2 (= 8 st)
Row 5: P8
Row 6: K1, P1, K1, K1, YO, SSK, YO, K2 (= 9 st)
Row 7: P9
Row 8: K1, P1, K1, YO, SSK, YO, SSK, YO, K2 (= 10 st)
Row 9: P10
Row 10: K1, P1, K1, K1, YO, SSK, YO, SSK, YO, K2 (= 11 st)
Row 11:P11
Row 12: K1, P1, K1, YO, SSK, YO, SSK, YO, SSK, YO, K2 (= 12 st)
Row 13: P12
Row 14: K1, P1, K1, K1, YO, SSK, YO, SSK, YO, SSK, YO, K2 (= 13 st)
Row 15: P13
Row 16: K1, P1, K1, YO, SSK, YO, SSK, YO, SSK, YO, SSK, YO, K2 (= 14 st)
Row 17: BO10, P4 (=5 st)*
Or see lace chart below.
Repeat Row 2 – 17 (*–*).
Last lace repeat:
Row 17: BO13, P1 (1 st on the needles)
Repeat the lace triangle pattern (Row 2 – 17) until you have the desired amount of triangles. For the black shawl, I made 17 triangles with Drops Alpaca, and the finished shawl on the photos (that will be added shortly) weighs 44 g. The green shawl weighs 66 g and has 21 triangles.
I think you will want to make the shawl at least as wide as your wingspan when you hold out your arms.

SHAWL BODY

Pick up stitches at the base of the triangles. Knit one row. Mark the middle with a SM. Knit in the back of the picked up stitch to get the twosted effect on the pictures.


R1: Knit to the middle of the shawl + 10 st, place a SM, make a SRT (of your preference)
R2: K20, place a SM, SRT
R3: K20, remove SM, K2, place SM, SRT
R4: K22, remove SM, K2, place SM, SRT
R5: K24, remove SM, K2, place SM, SRT
Continue like this, adding 2 stitches at the end of every row.


When there is apx 5 stitches left:
Remove the SM, knit to end of row. Turn.
Knit to SM, remove SM, knit to end of row.
Bind off. Block heavily.


LACE CHART (N.B. Row 1 is not included in the repeat.)Chart made with http://chartgen.orangellous.com/

Very thin and lacy.

- - - 

Doolittlesjal

Garn: Drops Alpacka, 100% Alpackaull 
Vikt & längd/nystan: 50 gram = c:a 167 m 
Stickor: 6 mm 
Handtvätt, max 30 ° C / Spänn ut ordentligt och plantorka. 
Färg: 8903, svart, 7238 grön 

(OBS Om du väljer ett annat garn, så kom ihåg att använda en storlek på stickorna som är betydligt större än vad som rekommenderas Rekommenderade stickor för Drops Alpacka är 2,5 - 3,5 mm, jag använde 6 mm.)

Förkortningar i detta mönster: R=rät maska, A=avig maska, SSK = lyft 2m, sticka ihop dem, OMSL = omslag, SM = stickmarkör, KVV = kortvarvsvändning, m = maskor, AVM=maska av

Spetskant

Lägg upp 5m.
Rad 1: 5A
*Rad 2: 1R, 1A, 1R, OMSL, 2R (= 6 m)
Rad 3: 6A
Rad 4: 1R, 1A, 1R, OMSL, 1R, OMSL, 2R (= 8 m)
Rad 5: 8A
Rad 6: 1R, 1A, 1R, 1R, OMSL, SSK, OMSL, 2R (= 9 m)
Rad 7: 9A
Rad 8: 1R, 1A, 1R, OMSL, SSK, OMSL, SSK, OMSL, 2R (= 10 m)
Rad 9: 10A
Rad 10: 1R, 1A, OMSL, SSK, OMSL, SSK, OMSL, SSK, OMSL, 2R (= 11 m)
Rad 11: 11A
Rad 12: 1R, 1A, 1R, OMSL, SSK, OMSL, SSK, OMSL, SSK, OMSL, 2R (= 12 m)
Rad 13: 12A
Rad 14: 1R, 1A, 1R, 1R, OMSL, SSK, OMSL, SSK, OMSL, SSK, OMSL, 2R (= 13 m)
Rad 15: 13A
Rad 16: 1R, 1A, 1R, OMSL, SSK, OMSL, SSK, OMSL, SSK, OMSL, SSK, OMSL, 2R (= 14 m)
Rad 17: AVM9, 5A*
Eller se spetsdiagrammet ovan.

Upprepa rad 2 – 17 (*–*).

Sista varvet på spetskanten:
Rad 17: AVM13, 1A (1m kvar på stickorna)
Upprepa spetstriangelmönstret (rad 2-17) tills du har så många trianglar som du vill ha. På den svarta sjalen är det 17 trianglar och med Drops Alpaca vägde den färdiga sjalen 44 gram. Den gröna sjalen väger 66 g och har 21 trianglar.
Du kommer troligen att vilja göra sjalen minst lika bred som din vingbredd, när du håller ut armarna rakt ut från kroppen.

Sjalkropp

Plocka upp maskor längs med basen av trianglarna. Sticka ett varv rätt. Markera mitten med en SM. Om du vill ha den vridna effekt som ses på bilderna, sticka i bakre maskbågen av de upplockade maskorna.

Rad 1: Sticka till mitten av sjalen + 10m, sätt ut en SM, gör en kortvarvsvändning (på det sätt som du föredrar)
Rad 2: 20R, placera en SM, KVV
Rad 3: 20R, ta bort SM, K2, sätt ut SM, KVV
Rad 4: 22R, ta bort SM, K2, sätt ut SM, KVV
Rad 5: 24R, ta bort SM, K2, sätt ut SM, KVV
Fortsätt så här, och öka 2 maskor i slutet av varje varv.


När det är cirka 5 maskor kvar utanför stickmarkören:

Ta bort SM, sticka de 5 m till slutet av varvet. Vänd.
Sticka till SM i den andra änden på sjalen. Ta bort SM, sticka till slutet av varvet.
Maska av. Blocka, dvs. spänn ut ordentligt och låt torka.
Inga kommentarer: